جستجو کردن

72 کالاها
چشم انداز:
 • Search by reagents
 • انتخاب شد: 0
  شرکت
 • انتخاب شد: 0
  نوع ماده
 • انتخاب شد: 0
  ملک 2
 • انتخاب شد: 0
  ملک 3
 • انتخاب شد: 0
  ملک 4
همه فیلترها
 • 12
  شرکت
 • 2
  نوع ماده
 • 4
  ملک 2
 • 4
  ملک 3
 • 7
  ملک 4
 • 4
  ملک 5
 • 1
  ملک 6
چشم انداز:
72 کالاها
کلرید پتاسیم
کلرید پتاسیم
کلرید پتاسیم ، نمک پتاسیم اسید کلریدریک
تولید شده در: بارنائول
اتیل یدید ، 99%
اتیل یدید ، 99%
از جانب 1 408 ₽
CHIMKRAFT
Kaliningrad
تولید شده در: کالینینگراد
مس دی اکسید کربن پایه (II)
مس دی اکسید کربن پایه (II)
مس (II) کربنات پایه ، کربنات مس پایه ، کربنات مس (II) - دی هیدروکسید ، کربنات مس پایه
تولید شده در: بارنائول